Petr Faltus OK1CFP

Výpočet kmitočtů televizních kanálů Česká republika (Czech Republic TV channels frequencies calculation)

Televizní kanály ČR, Czech Republic TV channels

Formulář vypočítá důležité kmitočty pozemního televizního kanálu 8MHz v České republice dle jeho čísla. Pro analogovou televizi je použita soustava PAL D/K, tedy odstup pomocného barvonosného kmitočtu je 4.43MHz a odstup nosných kmitočtů zvuku je 6.5MHz a druhý 6.25MHz. Pro DVB-T je použito OFDM v módu 8k.
(The form calculates important frequencies of the terrestrial 8MHz TV channel in the Czech Republic from its channel number. For the analog TV the PAL D/K system is used, so the color carrier difference 4.43MHz and the audio carrier differencies 6.5MHz and second 6.25MHz. For DVB-T the OFDM in the 8k mode is used.)

Spektrum televizního kanálu 21 UHF (TV channel UHF 21 spectrum)

  • I.pásmo ... 1.-2.kanál ... 48.5-66MHz (VHF-lo band ... channels 1-2 ... 48.5-66MHz)
  • II.pásmo ... 3.-5.kanál ... 76-100MHz již nepoužíváno (VHF-lo band ... channels 3-5 ... 76-100MHz no more used)
  • III.pásmo ... 6.-12.kanál ... 174-230MHz (VHF-hi band ... channels 6-12 ... 174-230MHz)
  • IV.+V. pásmo ... 21.-69.kanál ... 470-862MHz (UHF band ... channels 21-69 ... 470-862MHz)

Číslo kanálu (Channel number) (1-12 VHF, 21-69 UHF)

Kmitočet začátku kanálu (Channel start frequency) MHz
Kmitočet konce kanálu (Channel stop frequency) MHz

Digitální televize DVB-T (digital TV DVB-T)

Kmitočet středu kanálu (Channel center frequency) MHz

Analogová televize (analog TV)

Nosný kmitočet obrazu (Video carrier frequency) MHz
Barvonosný kmitočet obrazu (Color carrier frequency) MHz - PAL 4.43MHz

Nosný kmitočet zvuku (Audio carrier frequency) MHz - D/K 6.5MHz
Pomocný kmitočet zvuku (Nicam carrier frequency) MHz - Stereo/Duo 6.25MHz

Petr Faltus OK1CFP 16/5/2010 (29/3/2010 1/2/2004)


Poslat e-mail (Send the e-mail)